0

Termeni și condiții

1. Dispoziții Generale:

Acordul real al utilizatorului (denumit în continuare "Acord") este o ofertă publică și definește condițiile utilizării de către Utilizatori materialele și serviciile publicate pe site-ul Web www.sportlandia.md (denumit în continuare «Site-ul»). Site-ul este deținut de SRL "VFUA Trading" (IDNO - cod fiscal 1012600040532) și a fost creat pentru a face cunoștința potențialului cumpărător cu SRL "VFUA Trading", cu gama de produse, pentru a crește cererea consumatorilor pentru bunurile care pot fi achiziționate.

Acțiunea prezentului acord se aplică asupra  tuturor informațiilor pe care compania "VFUA Trading", c.f.1012600040532, le poate primi despre utilizator în timpul utilizării site-ului, serviciilor, programelor și produselor companiei "VFUA Trading" (denumite în continuare "Servicii"). Toate serviciile existente în prezent, precum și orice dezvoltare și / sau adăugare de altele noi, fac obiectul prezentului acord.

2. Termeni și concepte utilizate în prezentul acord:

Website-ul este o resursă localizată pe Internet la www.sportlandia.md și deținută de SRL "VFUA Trading". Site-ul este o resursă care poate conține, sau conține direct fișiere, informații, software, ilustrații, fotografii și alte fișiere similare care fac obiectul drepturilor de autor, mărcii comerciale sau serviciului sau care fac obiectul altor drepturi identice sau conexe SRL "VFUA Trading »și utilizatorii site-ului.

SRL "VFUA Trading" este o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care își desfășoară activitățile, inclusiv prin intermediul resurselor Internet (magazin online) www.sportlandia.md.

Magazin online - platformă pentru vânzarea de bunuri în numele SRL "VFUA Trading", aflată pe site-ul www.sportlandia.md.

Contract - un acord între SRL "VFUA Trading" și Utilizator la achiziționarea Bunurilor.

Site Services - toate serviciile disponibile pentru utilizarea pe site-ul www.sportlandia.md.

Informații personale - informații pe care un utilizator le furnizează despre înregistrare (crearea unui cont), plasarea unui ordin pe site sau în cursul utilizării serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la datele personale ale utilizatorului.

Spațiu Personal este o interfață personalizată a Site-ului cu un set de instrumente personalizate pentru a face achiziții din catalogul Magazin Online de pe Site, precum și pentru utilizarea serviciilor Site personalizate.

Utilizator - o persoană care utilizează serviciile Site-ului, funcțiile individuale ale Site-ului, autorul sau persoana (deținătorul drepturilor de autor), care deține drepturile exclusive de drepturi de autor, conexe și alte drepturi de utilizare a materialelor / imaginilor;

Materiale - obiecte de copyright, inclusiv ilustrații, desene, lucrări fotografice și alte lucrări obținute prin metode fotografice, capturate și reproduse atât pe suporturi tradiționale cât și electronice și pe alte suporturi, plasate de Utilizator în contul său social Instagram / rețele și / sau Facebook și / sau VKontakte cu hashtag #Demix și / sau #Columbia și / sau #Glissade și / sau #Joss și / sau #Nordway și / sau #Outventure și / sau #Skechers și / SkechersRussia și / sau #sportmaster și / sau #stern și / sau #Termit și / sau #Torneo și / sau #Демикс și / sau #Коламбия și / sau #Меррелл și / sau #Скечерс și / sau #Спортландия și / sau #судовольствиемвместе și / sau #штерн și / sau #я_выбираю_Спортландия și / sau #SportmasterForever, pentru care Utilizatorul a primit Cererea de acordare a Drepturilor de Utilizare în condițiile Acordului .

Imagini - imagini ale persoanelor (inclusiv fotografiile sau operele lor de artă, în care sunt descrise) așa cum sunt înțelese în sensul Codului civil al Republicii Moldova, plasate de Utilizator în rețeaua sa socială / Instagram și / sau în contul Facebook și / sau Vkontakte cu hashtag #Demix și / sau #Columbia și / sau #Glissade și / sau #Joss și / sau #Nordway și / sau #Outventure și / sau #Skechers și / sau #SkechersRussia și / sau #sportmaster și / sau #stern și / sau #Termite și / sau #Torneo și / sau #Демикс și / sau #Коламбия și / sau #Меррелл și / sau #Скечерс și / sau #Спортландия și / sau #судовольствиемвместе și / sau #штерн și / sau #я_выбираю_Спортландия și / sau #SportmasterForever, pentru care utilizatorul se va cere să acorde dreptul de utilizare în conformitate cu termenii acordului. 

Dreptul de utilizare a Materialelor este dreptul SRL "VFUA Trading" să realizeze următoarele acțiuni: publicarea, reproducerea, prelucrarea, distribuirea materialelor sau a oricarei părți a acestora pe orice suport media, pe Internet.

Dreptul de utilizare a Imaginilor este dreptul companiei "VFUA Trading" de a realiza următoarele acțiuni: să facă publice, să reproducă, să prezinte, să proceseze, să distribuie imagini sau orice parte a acestora pe orice suport media, sub orice formă și în orice fel, pe Internet.

Cerere – cerere SRL "VFUA Trading" privind furnizarea de către Utilizator a dreptului de utilizare a Materialelor / Imaginilor, trimis către Utilizator prin intermediul unui mesaj în spațiu pentru "Comentarii" la Material / Imagine, care reprezintă o ofertă a SRL "VFUA Trading" de încheiere a unui Acord.

Acceptare - utilizatorul efectuează următoarele acțiuni: în calitate de răspuns la solicitarea de a adăuga hashtag-ul #YesSportmaster în spațiu special “Comentarii” în Solicitare. Acceptând solicitarea, Utilizatorul acceptă în totalitate și necondiționat să respecte termenii Acordului fără nici o excepție și / sau restricții și acordă companiei "VFUA Trading" drepturile de utilizare a Materialelor / Imaginilor. Dreptul de utilizare a Materialelor / Imaginilor este considerat acordat SRL "VFUA Trading" din momentul în care Utilizatorul efectuează acțiuni privind Acceptarea. 

3. Dreptul de a folosi Materiale / Imagini

Toate obiectele accesibile prin intermediul site-ului, inclusiv elementele de design, text, imagini grafice, ilustrații, video, programe de calculator, baze de date și alte obiecte, precum și orice conținut postat pe acest site sunt obiectele de drepturi exclusive ale SRL "VFUA Trading”, utilizatorilor și respectiv, ale altor deținători de drepturi.

Utilizarea conținutului, precum și  altor elemente ale serviciului este posibilă numai în cadrul permisiunii oferită de serviciu. Nici un element al conținutului service-ului precum și orice conținut postat pe service, nu poate fi utilizat altfel fără permisiunea prealabilă a deținătorului drepturilor de autor. Utilizarea constă inclusiv în: reproducerea, copierea, procesarea, distribuția pe orice bază, afișarea într-un cadru etc. Excepții fac cazurile prevăzute în mod expres de legislația Republicii Moldova.

Utilizarea de către Utilizator a elementelor de conținut ale service-ului, precum și a oricărui conținut destinat utilizării necomerciale personale este permisă cu condiția să se păstreze toate drepturile de autor, drepturile conexe, mărcile comerciale și alte note de autor, numele (sau pseudonimul) titularului este păstrat neschimbat, menținând intact obiectul corespunzător. Excepții sunt cazuri prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Utilizatorului îi este interzis să reproducă, să distribuie, să proceseze în scopuri comerciale sau necomerciale elementele Site-ului care sunt obiectul dreptului de autor în absența permisiunii proprietarilor respectivi de a efectua aceste acțiuni.

De la data la care Utilizatorul efectuează acțiuni asupra Acceptului Utilizatorului SRL "VFUA Trading" Dreptul de utilizare a Materialelor si Imaginilor pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga durată a dreptului exclusiv si, de asemenea, își exprimă consimtamantul complet și neconditionat de a utiliza de către SRL "VFUA Trading" Imagini în scopul publicarii și utilizării ulterioare de SRL "VFUA Trading" Materialele și imaginile pe site pentru a atrage interesul potențialilor cumpărători către SRL "VFUA Trading", la gama de produse, precum și pentru a spori cererea consumatorilor de mărfuri. Modul de utilizare a materialelor și imaginilor, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, sunt: ​​reproducerea în orice formă materială, raportarea, afișarea publică, prelucrarea, distribuirea pe orice suport media și în orice mod, inclusiv pe Internet sau utilizarea acesteia în orice alt mod. Materiale și imagini în întregime sau parțial, inclusiv anonim și fără identificarea Utilizatorului, deținătorului drepturilor, cetățeanului prezentat, pseudonimului persoanelor specificate.

Licența neexclusivă pentru dreptul de a utiliza Materialele și publica Imaginile/Materialele este oferită de Utilizatorul SRL "VFUA Trading" gratuit, fără nici o plată.

Materialele/ Imaginile de pe Site în orice moment după acceptul Utilizatorului, precum și dreptul de a înceta utilizarea Materialelor / Imaginilor și excluderea lor în orice moment. Toate riscurile asociate publicării Materialelor / Imaginilor pe site sunt suportate de Utilizator.

Utilizatorul este de acord că SRL "VFUA Trading" are dreptul de a plasa bannere și anunțuri publicitare pe paginile Site-ului care conțin Materialele și Imaginile primite de la Utilizator.

Utilizatorul nu poate șterge independent Materialele și imaginile publicate pe Site.

SRL "VFUA Trading" are dreptul, în orice moment, să șteargă, fără prezentarea motivelor, fără anunțarea în prealabil, materialele și imaginilile postate.

Numai Utilizatorul este responsabil pentru materialele și imaginile pe care el le publică pe SRL "VFUA Trading" în conformitate cu prezentul acord.

Dacă imaginea persoanei este obținută sau utilizată cu încălcarea legislației actuale a Republicii Moldova, atunci acestă persoană, Utilizatorul, deținătorul drepturilor materialelor și imaginilor are dreptul să ceară ștergerea acestei imagini.

Utilizatorul este de acord că Materialele și Imaginile sunt postate pe Site  în spațiul public și poate fi văzut de către numărul nelimitat al persoanelor care au acces la Site.

Răspunderea pentru copierea neautorizată a Materialelor și Imaginilor, pentru utilizarea ilegală a materialelor și imaginilor publicate pe Site, este responsabilitatea persoanelor care au comis acest act. 

4. Garanțiile și responsabilitățile Utilizatorului

Prin acceptarea condițiilor prezentului Acord, Utilizatorul declară și garantează că este autorul Materialelor / Imaginilor și / sau este autorizat în mod corespunzător de către autorii / proprietarii drepturilor de a prezenta companiei SRL "VFUA Trading" Dreptul de a utiliza Materialele / Imaginile care au toate permisiunile necesare de la autorii Materialelor și persoanele prezentate pe fotografii pentru prezentare către SRL "VFUA Trading", dreptul de a folosi Materialele / Imaginile, precum și că Utilizatorul nu are obligații față de persoanele terțe (inclusiv autorii / alții deținători de drepturi ale Materialelor și / sau persoanele descrise pe acestea), care împiedică și / sau fac imposibilă utilizarea legală a Materialelor / Imaginilor.

Utilizatorul garantează că este deținătorul dreptului de autor al Materialelor și Imaginilor sau că a primit permisiunea de la deținătorul drepturilor de autor sau de la persoana respectivă de a face publicarea și de a folosi imaginea în modurile și condițiile scrise în acest Acord și în caz de deces al deținătorului dreptului de autor, și în absența lor – cu acordul părinților.

Utilizatorul garantează că utilizatorul și persoana descrisă în Materiale a atins majoratul.

Materialele și imaginile transmise de Utilizator nu trebuie: să încalce legislația actuală a Republicii Moldova și interesele persoanelor terțe protejate prin lege; să promoveze aprinderea urei religioase, rasiale sau etnice; să fie obscene sau ofensatoare, să conțină scene de violență, să reclame droguri, să fie pornografice și să încalce drepturile minorilor; să încalce drepturile de autor și drepturile persoanelor terțe; să conțină publicitate comercială explicită a unei mărci comerciale pe un produs care nu este un produs al SRL "VFUA Trading".

Utilizatorul nu trebuie să utilizeze serviciile site-ului pentru:

comiterea acțiunilor care duc la întreruperea funcționării normale a rețelei.

încărcarea materialelor ilegale, dăunătoare, amenințătoare, care conțin viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe menite să încalce, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui echipament sau programe de calculator sau de telecomunicații pentru acces neautorizat;

încărcarea fotografiilor care încalcă moralitatea, drepturile de autor, promovează ura și / sau discriminarea persoanelor cu privire la aspecte rasiale, etnice, sexuale, sociale și de alt tip de încălcare a drepturilor minorilor și / sau ofensarea acestora sub orice formă;

încălcarea drepturilor minorităților;

încărcarea fotografiilor care conțin materiale pornografice etc., care implică sau poate atrage încălcarea legislației actuale a Republicii Moldova.

Numai Utilizatorul este responsabil pentru fiecare din acest punct și trebuie să fie conștient că SRL "VFUA Trading" nu este nevoită să compenseze ceva pentru daunele / pierderile din creanțe ale persoanelor terțe, făcute în legătură cu Materialele / Imaginile și conținutul acestora. În cazul creanțelor către SRL «VFUA Trading» în legătură cu Materialele / imaginile și conținutul acestora de la persoanele terțe, Utilizatorul este de acord să plătească bani din buzunarul propriu ca să stabilească pagubele provocate.

Utilizatorul se obligă să despăgubească pierderile de proprietate ale SRL "VFUA Trading" în conformitate cu art. 1998, 2000 din Codul civil al Republicii Moldova în cuantumul sumelor destinate compensării pierderilor suferite unor persoanelor terțe ale căror drepturi de proprietate intelectuală au fost încălcate și / sau încălcarea drepturilor stabilită în Codul civil al Republicii Moldova, precum și utilizatorul este de acord să ramburseze costurile și cheltuielile juridice, care se referă la pregătirea, efectuarea studiilor inclusiv în cazul angajării de consultanți (avocați), inclusiv ocupând o poziție de lider în domeniul lor de activități profesionale, precum și în cuantumul sumelor pentru executarea hotărârilor, sumele destinate plății sancțiunilor, penalităților și amenzilor.

Utilizatorul nu are dreptul de a transfera, vinde, publica, muta, copia, modifica materialele site-ului sau să le utilizeze în orice alt mod similar, fie parțial sau în totalitate, cu excepția permisiunei scrisă de SRL «VFUA Trading» pentru aceste acțiuni.

Numai Utilizatorul este responsabil față de persoanele terțe pentru acțiunile asociate cu utilizarea service-ului, inclusiv, în cazul în care astfel de acțiune ar conduce la încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor terțe, precum și respectarea legii atunci când se utilizează serviciul.

SRL "VFUA Trading" are dreptul de a lua măsuri care nu sunt interzise prin lege pentru a-și proteja drepturile proprii în legătură cu Site-ul / Serviciile.

Valabilitatea acestui Acord,  în ceea ce privește garanțiile și răspunderea Utilizatorului este nelimitată.

5. Înregistrarea utilizatorului. Contul utilizatorului

5.1. Pentru înregistrare, în urma căreia va fi creat un cont unic pentru Utilizator, acesta trebuie să prezinte informații exacte și complete cu privire la întrebările date în formularul de înregistrare. Dacă Utilizatorul prezintă informații incorecte sau SRL "VFUA Trading" are motive să creadă că informațiile prezentate de Utilizator sunt incomplete sau incorecte, SRL "VFUA Trading" are dreptul, la alegerea sa, să blocheze sau să șteargă contul Utilizatorului și să refuze utilizarea de către Utilizator a serviciilor și funcțiilor site-ului.

5.2. În cazul în care datele introduse în timpul înregistrării nu permit să identifice utilizatorul, SRL "VFUA Trading" are dreptul să refuze accesul utilizatporului la cont și la folosirea serviciilor site-ului.

5.3.La  înregistrare, Utilizatorul  își alege în mod independent login-ul (numele simbolic unic al contului de utilizator) și parola pentru a accesa contul. SRL "VFUA Trading" are dreptul de a interzice utilizarea anumitor login-uri, precum și să stabilească cerințe speciale pentru login și parolă (lungime, caractere valabile etc.).

5.4. Numai Utilizatorul este responsabil pentru securitatea login-ului și parolei alese de el pentru accesul la cont și, de asemenea, asigură în mod independent confidențialitatea acestora. Numai Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile (precum și consecințele acestora) și utilizarea serviciilor Site-ului de pe contul lui, inclusiv în cazurile în care Utilizatorul transferă în mod voluntar date către contul Utilizatorului către persoanele terțe în orice condiții (inclusiv în conformitate cu acordurile). În acest caz, toate acțiunile și  serviciile Site-ului în contul Utilizatorului se consideră efectuate de către Utilizator, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul, în modul prevăzut în clauza 5.5. din prezentul Acord, a informat SRL "VFUA Trading" despre accesul neautorizat la serviciile Site-ului folosind contul Utilizatorului si / sau orice încalcare (suspiciune de încalcare) a confidentialitatii datelor personale de acces la contul său.

5.5. Utilizatorul este obligat să înștiințeze imediat SRL "VFUA Trading" despre orice acces neautorizat (nepermis de Utilizator) la serviciile Site-ului de pe contul Utilizatorului și / sau orice încălcare (suspiciune de încălcare) a confidențialității datelor personale de acces la contul său.

5.6. SRL "VFUA Trading" are dreptul să blocheze sau să șteargă un cont de utilizator, precum și să interzică accesul prin orice cont la anumite servicii ale Site-ului fără a explica motivele, inclusiv în cazul în care Utilizatorul încalcă condițiile Acordului sau legislația în vigoare a Republicii Moldova, precum și când Utilizatorul nu intră în contul său mai mult de 24 de luni.

5.7. Utilizatorul are dreptul să-și șteargă contul pe Site în orice moment, contactând Serviciul de Asistență a Clienților al SRL "VFUA Trading" sau, în cazul în care există o funcție corespunzătoare, să-l anuleze.

5.8. De la momentul ștergerii contului, recuperarea contului, precum și accesul la serviciile site-ului  sunt imposibile, iar login-ul de conectare va fi disponibil pentru alegerea de către alți utilizatori. 

6. Obiectivele de colectare și prelucrare a informațiilor personale ale Utilizatorului:

6.1. SRL «VFUA Trading» colectează, prelucrează informațiile personale necesare pentru prezentarea Serviciilor și / sau acces la achiziționarea marfurilor de către Utilizator din magazinul online și catalogul de pe site.

6.2. Informațiile personale ale Utilizatorului SRL "VFUA Trading" sunt folosite în următoarele scopuri:

6.2.1. identificarea personalității in limitile contractuale cu SRL "VFUA Trading";

6.2.2. procesarea și primirea plăților de la Utilizator;

6.2.3. livrarea de bunuri către Utilizator;

6.2.4. oferirea unei asistențe  eficviente clienților;

6.2.5. prezentarea serviciilor pentru Utilizatori;

6.2.6. comunicarea cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări și informații privind utilizarea serviciilor, prezentarea serviciilor, precum și cererile de procesare de la Utilizator.

6.2.7. îmbunătățirea calității serviciilor, ușurarea folosirii acestora, dezvoltarea de servicii noi;

6.2.8. informarea Utilizatorului despre evenimentele și promoțiile realizate de SRL "VFUA Trading";

6.2.9. statistici și alte informații bazate pe date anonime.

6.2.10. trimiterea mesajelor care oferă știri.

6.3. SRL «VFUA Trading», din cauza modalităților specifice de obținerea informației, nu confirmă corectitudinea informațiilor personale ale utilizatorului și nu controlează actualitatea acestora. Cu toate acestea, SRL "VFUA Trading" presupune că Utilizatorul prezintă date personale exacte cu privire la întrebările propuse în formularul de înregistrare și păstrează autentice aceste informații . Toate responsabilitățile, precum și posibilele consecințe pentru introducerea informații personale inexacte sau neactuale sunt suportate de Utilizator.

7. Condiții de prelucrare a informației personale a Utilizatorului și transferul acesteia către persoanele terțe:

7.1. SRL "VFUA Trading" stochează și procesează informațiile personale ale Utilizatorului în conformitate cu reglementările aplicabile, precum și reglementările interne create pe baza acestora (prenume, nume, adresă de email, sex, data nașterii, adresa poștală, domiciliu, muncă, telefonul mobil).

7.2. În ceea ce privește informațiile personale ale utilizatorului, confidențialitatea este menținută de Site-ul, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul oferă în mod voluntar informații despre el însuși pentru accesul general la publicul larg.

7.3. SRL "VFUA Trading" protejează informațiile personale ale Utilizatorului în conformitate cu cerințele pentru protecția acestor informații și este responsabilă de utilizarea metodelor sigure de protejare a acestor informații.

7.4. Pentru protejarea informațiilor personale ale Utilizatorului, asigurarea utilizării corecte și prevenirea accesului neautorizat și / sau accidental la acesta, SRL "VFUA Trading" aplică măsurile tehnice și administrative necesare. Informațiile personale introduse de Utilizator sunt stocate pe servere cu acces limitat și se află în locuri protejate.

7.5. SRL "VFUA Trading" are dreptul de a transfera informațiile personale ale utilizatorului (inclusiv organizațiile care înregistrează, organizează, acumulează, actualizează, stochează, prelucrează direct către Utilizatorul oferte speciale, informații despre produse noi și promoții, precum și distrugerea informațiilor personale) către persoanele terțe în următoarele cazuri:

7.5.1. Utilizatorul și-a exprimat în mod clar consimțământul față de astfel de acțiuni, adică a selectat butonul "Accept acordul utilizatorului" atunci când completați formularea cu informații personale pe Site-ul în timpul înregistrării.

7.5.2. Transferul este necesar ca parte a utilizării unui anumit serviciu de către Utilizator sau pentru a prezenta un serviciu către Utilizator, pentru a-și îndeplini obligațiile din contract;

7.5.3. Transferul este prevăzut de legea aplicabilă în cadrul procedurii stabilite prin lege;

7.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor SRL "VFUA Trading" este reglementată de Legea Republicii Moldova "Cu privire la protecția datelor cu caracter personal"

8. Modificarea informațiilor personale din partea Utilizatorului:

8.1. Utilizatorul poate oricând să schimbe (să actualizeze, să adauge) informațiile personale introduse de el sau o parte a acestora, precum și parametrii confidențialității, folosind funcția de editare a informațiilor personale în secțiunea personală a spațiului personal.

8.2. Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea informațiilor personale prin contactarea la serviciul de suport a companiei SRL «VFUA Trading»: client@sportlandia.md sau telefon +373 22 836 041.

8.3. Pentru a refuza de primirea știrilor sau altor noutăți de la companie, faceți clic pe link-ul corespunzător din partea de jos a mesajului care V-a trimis compania.

8.4. Efectuarea unei comenzi - atunci când selectați elementul "plasați o comandă fără înregistrare" în magazinul online Sportlandia, este creat automat un cont pentru Utilizator cu datele introduse în timpul procesului de înregistrare. Datele sunt stocate timp de 24 de ore și sunt șterse automat dacă nu sunt activate de Utilizator. Pentru a activa înregistrarea pe Site, în scrisoarea primită după plasarea comenzii este necesar să urmați link-ul.

9. Confirmarea acordului:

9.1. Fiecare parte garantează celeilalte părți că are capacitatea juridică necesară, precum și toate drepturile și competențele necesare și suficiente pentru încheierea și executarea acordului în conformitate cu condițiile sale. .

9.2. Prezentul Acord intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul își exprimă consimțământul față de condițiile contractului în următoarea ordine: începe să utilizeze serviciul / funcțiile sale individuale după ce a acceptat în totalitate condițiile Acordului, fără nici o excepție. În caz de dezacord al utilizatorului cu oricare dintre punctele acordului, Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze serviciul.

9.3. Dacă SRL "VFUA Trading" a efectuat modificări ale Acordului în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul Acord, cu care Utilizatorul nu este de acord, el este obligat să nu mai utilizeze serviciul.

9.4. Marcajul cu privire la primirea prin poștă electronica a noutăților reprezintă consimțământul deplin al utilizatorului de a primi informații despre ofertele speciale, produsele noi și promoțiile de la rețelele de telecomunicații și serviciile poștale (inclusiv, dar fără a se limita la: trimiterea prin e-mail) date prin colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea, extracția, utilizarea, realizate cu ajutorul echipamentelor de automatizare, inclusiv în rețele de informare și telecomunicații.

9.5. Consimțământul specific al utilizatorului cu condițiile acordului, inclusiv procedura de prelucrare a informațiilor cu caracter personal, este valabil timp de 25 de ani, dacă nu a fost revocat în conformitate cu cerințele Legii Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal.

9.6. SRL "VFUA Trading" face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura funcționarea Site-ului în permanență, dar nu garantează absența întreruperilor asociate cu disfuncționalități tehnice, întreținerea preventivă și nu garantează funcționarea completă sau parțială a Site-ului / Serviciilor.

9.7. Pentru a colecta date statistice și a identifica Utilizatorul, SRL "VFUA Trading" are dreptul de a stabili și a păstra informații despre adresele IP de acces ale Utilizatorului. 

10. Modificări ale Acordului de confidențialitate:

Acordul poate fi schimbat de către SRL "VFUA Trading" fără o notificare specială, noua versiune a Acordului va intra în vigoare din momentul publicării sale pe Internet, dacă nu se prevede altfel în noua versiune a Acordului. În cazul în care, după intrarea în vigoare a acestor modificări ale acordului, Utilizatorul continuă să lucreze cu Site-ul, acesta confirmă acceptarea modificărilor. Versiunea actuală a Acordului se află întotdeauna pe pagina http://www.sportlandia.md/about/confidential/. Dacă, în orice moment, Utilizatorul nu mai poate respecta condițiile Acordului, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat folosirea  Site-ului / serviciilor. 

11. Feedback-ul. Întrebări și sugestii:

Toate ofertele sau întrebările referitoare la acest Acord trebuie să fie raportate la serviciul de suport pentru clienți al companiei SRL "VFUA Trading": sportlandia@ab.md sau la Chișinău, Blvd. K. Negruzzi 2/4, et. 3. Serviciul lucrează în perioada de 9:00-18:00. Acceptarea comenzilor prin Site-ul este non-stop.